ProPlay

ProPlay products are developed by Schmitz Foam Products. They are applied in various markets worldwide, such as sports and fall protection for playgrounds.

ppinsidefoto3

ProPlay-Sport

ProPlay-Sport jest idealnym podłożem do budowy wysokiej jakości muraw. Właściwości produktu stanowią odpowiedź na wymogi techniczne związane z poszczególnymi dyscyplinami sportu. Podkłady ProPlay składają się ze spajanego cieplnie polietylenu usieciowanego o komórkach zamkniętych (XPE lub PEX).

Korzyści

  • – Zrównoważone rozwiązanie
  • – Stabilność na przestrzeni długiego okresu eksploatacji
  • – Odporność na zużycie
  • – Prosty montaż
  • – Żywotność obliczona na 100 lat
  • – 25 lat gwarancji
  • – Zastępuje strzałkowy układ odprowadzania wody
  • – Montaż i eksploatacja niezależne od warunków pogodowych
  • – Doskonałe odprowadzanie wody w pionie i poziomie
  • – Najniższy ogólny koszt posiadania

Produkty ProPlay-Sports spełniają najwyższe wymagania jakościowe wyznaczone przez zawodowe związki sportowe, takie jak FIFA, FIH, GAA, AFL oraz World Rugby. W porównaniu z innymi technicznymi podkładami stosowanymi w sporcie Produkty ProPlay-Sport oferują niezmienne i pewne właściwości w zakresie odkształceń pionowych oraz amortyzacji na przestrzeni całego cyklu życia niezależnie od intensywności eksploatacji. Dzięki temu produkty ProPlay-Sports stanowią wyjątkowe rozwiązanie niezależnie od dyscypliny sportu oraz systemu sztucznej murawy. 

product-chart-sport-general-2016

Waterbased Fields – murawy zalewana wodą

Regular Fields – standardowe murawy

Low budget Fields – tanie murawy

Sand gased fields – murawy z wypełnieniem z piasku

4G and multi sports – 4G i uniwersalne

Podkłady ProPlay-Sport stanowią sportową warstwę techniczną dla boisk ze sztuczną murawą. Oprócz wymaganych właściwości technicznych produkt posiada dodatkowe (umieszczone w płaszczyźnie) kanaliki zapewniające odpowiednie odprowadzanie wody w przypadku muraw układanych na podłożu nieprzepuszczalnym. W celu zapewnienia szybkiego montażu podkłady ProPlay-Sport mają postać zazębiających się ze sobą płyt ze szczelinami dylatacyjnymi.  Linia podkładów sportowych obejmuje następujące produkty: ProPlayMPProPlay-EcosportProPlay-Sport15ProPlay-Sport15/215ProPlay-Sport17ProPlay-Sport20(D)ProPlay-Sport23(D), ProPlay-HP40liProPlay-HP23el.

Obiekty korzystające z produktów ProPlay-Sport

ProPlay for Playgrounds

Podkłady ProPlay for Playgrounds stanowią idealną nawierzchnię dla elementów wyposażenia placów zabaw oraz stosowane są głównie z myślą o wyeliminowaniu urazów głowy spowodowanych upadkiem zarówno na obiektach zadaszonych jak i odkrytych. Linię ProPlay for Playgrounds opracowano specjalnie dla placów zabaw i obiektów sportowych ze sztuczną murawą. Chroni aktywną młodzież przed skutkami upadku. Materiał o komórkach zamkniętych łączy w sobie ochronę przed upadkiem oraz wyjątkowe właściwości z zakresu odprowadzania wody, oferuje prosty montaż, długotrwałą stabilność oraz wyjątkową odporność na zużycie. Dzięki bardzo dobrym właściwościom z zakresu odprowadzania wody place zabaw przygotowane z wykorzystaniem podkładów ProPlay for Playgrounds są suche i gotowe do użytku błyskawicznie nawet po obfitych opadach.

grafiek-val-int2

* Krytyczną wysokość upadku zmierzono na poziomie 3,1 m, natomiast ponieważ maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku wynosi (w Europie) 3 metry, w treści certyfikatu mowa jest o wysokości 3,0 m.. Uwaga: pomiaru powyższych wartości krytycznej wysokości upadku dokonano zgodnie z normą EN 1177:2008 w połączeniu ze sztuczną murawą o wysokości włókna wynoszącej 24 mm z wypełnieniem z piasku krzemionkowego 25 kg/m2.

Linia produktów dla placów zabaw: ProPlay25ProPlay35ProPlay45ProPlay55. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy w doborze optymalnego rozwiązania: