Place Zabaw

Nawierzchnia stosowana na placu zabaw musi zapewniać ochronę przed poważnymi lub śmiertelnymi urazami głowy w razie upadku z elementów wyposażenia placu. Dlatego też nawierzchnia taka musi spełniać lub przewyższać parametr krytycznej wysokości upadku dla zainstalowanych elementów wyposażenia. Najczęściej w celu zapewnienia odpowiedniej amortyzacji upadku stosuje się naturalną darń bądź luźne materiały, takie jak drewno, wióry lub nawet piasek. Jakość takich materiałów zależy od warunków pogodowych oraz zanieczyszczenia. Sztuczne nawierzchnie, takie jak płytki z kauczuku, stanowią alternatywę, natomiast sztuczna murawa to także często stosowane rozwiązanie. Najczęściej jest to murawa z wypełnieniem z piasku lub murawa półpiaskowa, podobna do niższej klasy murawy stosowanej na boiskach do gry w hokeja na trawie. Wypełnienie z piasku ma za zadanie „wyrównać” murawę oraz zapewnić ochronę przed aktami wandalizmu.

Niemniej murawa z wypełnieniem z piasku nie amortyzuje upadku oraz nie zapewnia ochrony przed upadkiem. W celu zapewnienia wymaganego stopnia ochrony przed upadkiem sztuczna murawa może zostać połączona z podkładami ProPlay for Playgrounds, dzięki czemu parametr krytycznej wysokości upadku będzie wynosić ponad 3 m. Elastyczne podkłady amortyzujące ProPlay można w łatwy sposób ułożyć na podbudowie z piasku lub tłucznia kamiennego bądź na istniejącej podbudowie betonowej. Ze względu na bardzo wysoką przepuszczalność wody, nawierzchnia pozostaje „sucha” nawet w przypadku obfitych opadów deszczu.

product-chart-playgrounds-2016

* Krytyczną wysokość upadku zmierzono na poziomie 3,1 m, natomiast ponieważ maksymalna dopuszczalna wysokość swobodnego upadku wynosi (w Europie) 3 metry, w treści certyfikatu mowa jest o wysokości 3,0 m. 

Uwaga: pomiaru powyższych wartości krytycznej wysokości upadku dokonano zgodnie z normą EN 1177:2008 w połączeniu ze sztuczną murawą o wysokości włókna wynoszącej 24 mm z wypełnieniem z piasku krzemionkowego 25 kg/m2.

Produkty przeznaczone do stosowania na placach zabaw:

ProPlay25
ProPlay35
ProPlay45
ProPlay55

ProPlay55

PROPLAY25

Podkład ProPlay25 zaprojektowano z myślą o ochronie bawiących się dzieci przed poważnymi urazami głowy. Model ProPlay25 stosuje się np. pod sztuczną murawą, dzięki czemu nawierzchnia zyskuje właściwości z zakresu amortyzacji upadku. W celu zapewnienia szybkiego montażu podkłady ProPlay25 mają postać zazębiających się ze sobą płyt.

Pobierzcertyfikat TüV dla podkładów ProPlay25.

PROPLAY35

Podkład ProPlay35 zaprojektowano z myślą o ochronie bawiących się dzieci przed poważnymi urazami głowy. Model ProPlay35 stosuje się np. pod sztuczną murawą, dzięki czemu nawierzchnia zyskuje właściwości z zakresu amortyzacji upadku. W celu zapewnienia szybkiego montażu podkłady ProPlay35 mają postać zazębiających się ze sobą płyt.

Kliknij, aby pobrać certyfikat TüV dla podkładów ProPlay35.

Kliknij, aby pobrać certyfikat TüV dla podkładów 2x ProPlay35.

PROPLAY45

Podkład ProPlay45 zaprojektowano z myślą o ochronie bawiących się dzieci przed poważnymi urazami głowy. Model ProPlay45 stosuje się np. pod sztuczną murawą, dzięki czemu nawierzchnia zyskuje właściwości z zakresu amortyzacji upadku. W celu zapewnienia szybkiego montażu podkłady ProPlay45 mają postać zazębiających się ze sobą płyt.

Kliknij, aby pobrać certyfikat TüV dla podkładów ProPlay45.

Kliknij, aby pobrać certyfikat TüV dla podkładów 2x ProPlay45.

PROPLAY55

Podkład ProPlay55 zaprojektowano z myślą o ochronie bawiących się dzieci przed poważnymi urazami głowy. Model ProPlay55 stosuje się np. pod sztuczną murawą, dzięki czemu nawierzchnia zyskuje właściwości z zakresu amortyzacji upadku. W celu zapewnienia szybkiego montażu podkłady ProPlay55 mają postać zazębiających się ze sobą płyt.

Pobierzcertyfikat TüV dla podkładów ProPlay55.