KONIE

Właściwości z zakresu amortyzacji tradycyjnej nawierzchni do jazdy konnej wynikają z zastosowania połączenia pisaku z dodatkami w postaci np. fragmentów wykładziny. Niemniej tego typu nawierzchnia dość szybko ulega ubiciu, co przekłada się na utwardzenie warstwy piachu. Ponadto z czasem pojawiają się różnice w zakresie amortyzacji, ponieważ rozmieszczenie dodatków w piasku przestaje być równomierne. Różnice te zwiększają zmęczenie a także ryzyko kontuzji konia. Zbyt twarde podłoże może być przyczyną urazów ścięgien. 

Nawierzchnie do jazdy konnej zbudowane przy wykorzystaniu podkładów RecyTop-Horse łączą w sobie dobre właściwości z zakresu odprowadzania wody z idealną amortyzacją. Podkład RecyTop-Horse umożliwia uzyskanie równomiernej amortyzacji na całym padoku. Dzięki sprężystości podkładów RecyTop-Horse piasek nie ulega ubiciu tak szybko. Nawet po ubiciu się piasku nawierzchnia zapewnia odpowiednie parametry amortyzacji. Zaletą stosowania podkładów RecyTop-Horse do budowy niezadaszonych nawierzchni do jazdy konnej jest to, że dzięki ich właściwościom z zakresu odprowadzania wody nawierzchnia nadaje się do użytku już kilka minut po obfitych opadach deszczu.

Dzięki możliwości dobrania odpowiedniej grubości i gęstości, podkłady RecyTop-Horse są właściwym rozwiązaniem w przypadku dowolnego padoku!